پاساژ بزرگان اپتیک

آدرس:تهران-خیابان جمهورى، بعد از پل حافظ

نمایندگی پورشه-تعمیرگاه پورشه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


پاساژ بزرگان اپتیک

خلاصه مشخصات:

  • خیابان جمهورى