هنرستان کمال الملک

آدرس : خیابان ولیعصر قبل  از تجریش

تلفن :۲۲۷۱۵۷۲۶

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


هنرستان کمال الملک

خلاصه مشخصات:

  • ۲۲۷۱۵۷۲۶
  • خیابان ولیعصر