هتل پاریز

آدرس :تهران – خیابان آفریقا ، بلوار مینا

تلفن :02188675612

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


هتل پاریز

خلاصه مشخصات:

  • 02188675612
  • خیابان آفریقا