هتل اسکان الوند

آدرس :تهران – ميدان آرژانتين – انتهای خيابان الوند-کوچه اسفراين- نبش خيابان اهورامزدا

تلفن :25917070

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


هتل اسکان الوند

خلاصه مشخصات:

  • 25917070
  • ميدان آرژانتين