موسسه پیام توانبخشی

بزرگراه شیخ فضل ا… نوری ـ روبروی زیر گذر طرشت ـ نبش خیابان اكبری ـ پلاك 14

تلفن: 66016095 – 66015476

موسسه پیام توانبخشی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


موسسه پیام توانبخشی

خلاصه مشخصات:

  • 66016095 - 66015476
  • بزرگراه شیخ فضل ا... نوری