موسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی

آدرس :تهران ، بزرگراه ارتش ، بلوار اوشان ، خیابان شهید هاشمی ، پارک ساحلی دارآباد ، ساختمان دارالقرآن کریم

تلفکس : 02126107784

تلفن همراه : 09121407200

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


موسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی

خلاصه مشخصات:

  • 09121407200
  • 02126107784
  • بزرگراه ارتش