موزه مردم شناسی تهران

آدرس: تهران، میدان ۱۵ خرداد، مجموعه کاخ گلستان

تلفن: 33113335-021

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


موزه مردم شناسی تهران

خلاصه مشخصات:

  • 33113335
  • میدان ۱۵ خرداد،