موزه صنعت برق ایران

موزه صنعت برق ایران

آدرس: تهران، میدان شهدا، خیابان پیروزی، خیابان شهید افروز

تلفن: 39972251-021

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


موزه صنعت برق ایران

خلاصه مشخصات:

  • 39972251
  • میدان شهدا