موزه زمین شناسی تهران

موزه زمین شناسی تهران

ادرس : تهران ، میدان آزادی ، خیابان معراج

تلفن موزه زمین شناسی :

64592436 – 64592288

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


موزه زمین شناسی تهران

خلاصه مشخصات:

  • 64592436
  • میدان آزادی