موزه ایران باستان

موزه ایران باستان

موزه ایران باستان

موزه ایران باستان

آدرس: تهران، خ امام خمینی، مجموعه تاریخی باغ ملی، نبش خیابان  پروفسور رولن و خیابان  سی تیر

تلفن: 66702061-021

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


موزه ایران باستان

خلاصه مشخصات:

  • 66702061
  • نبش خیابان پروفسور رولن