مهرداد مشیری

شهرری – خیابان زکریای رازی – کوچه کاشان – ساختمان پزشکان رازی – طبقه همکف

تلفن: 55913991

متخصص 46ی و جراحی استخوان و مفاصل

مهرداد مشیری

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مهرداد مشیری

خلاصه مشخصات:

  • مهرداد مشیری
  • 55913991
  • شهر ری