مهدی وفایی فر

یافت‌آباد غربی – بلوار الغدیر – بیمارستان شهدای یافت‌آباد

تلفن: 66822105-7- 66806322 – 6680495

متخصص 46ی و جراحی استخوان و مفاصل

مهدی وفایی فر

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مهدی وفایی فر

خلاصه مشخصات:

  • مهدی وفایی فر
  • 66822105-7- 66806322 - 6680495
  • یافت‌آباد غربی