مسجد امام جعفر صادق(ع)

آدرس :اختیاریه شمالی  – خیابان شهید جهان نیا – مسجد امام جعفر صادق(علیه السلام)

تلفن :22567994

مدیریت : منتظری

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مسجد امام جعفر صادق(ع)

خلاصه مشخصات:

  • منتظری
  • 22567994
  • اختیاریه شمالی