مرکز طلیعه مهر

شریعتی – خیابان ظفر- خیابان فریدافشار-دولتشاد شرقی- خیابان شهید دلیری-کوچه فرهنگ- پلاک 9

کدپستی:1916913861

تلفن:22008226ـ22642981 ـ 22004188

مرکز طلیعه مهر

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز طلیعه مهر

خلاصه مشخصات:

  • 22008226ـ22642981 ـ 22004188
  • شریعتی