مرکز تصویر برداری کوروش

مطهری (تخت طاووس) – نبش خیابان سنایی – پلاک 167

تلفن : 88317252-6

مرکز تصویر برداری کوروش

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز تصویر برداری کوروش

خلاصه مشخصات:

  • 88317252-6
  • مطهری (تخت طاووس)