مرکز تصویر برداری پناهی

تقاطع ولیعصر و مولوی- ابتدای خیابان مولوی شرقی- پلاک 1124

تلفن : 55384090

مرکز تصویر برداری پناهی


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز تصویر برداری پناهی

خلاصه مشخصات:

  • 55384090
  • تقاطع ولیعصر و مولوی