مرکز تصویر برداری نوین

شهرک قدس (غرب) – خیابان هرمزان – خیابان پیروزان جنوبی – نبش خیابان پنجم

تلفن : 88086784- 88084748

مرکز تصویر برداری نوین

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز تصویر برداری نوین

خلاصه مشخصات:

  • 88086784- 88084748
  • شهرک قدس (غرب)