مرکز تصویر برداری مرکز تصویربرداری شفا

شریعتی – پایین تر از پل صدر – بن بست بهادر – پلاک 1

تلفن : 22618562-22640322-3

مرکز تصویر برداری مرکز تصویربرداری شفا

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز تصویر برداری مرکز تصویربرداری شفا

خلاصه مشخصات:

  • 22618562-22640322-3
  • شریعتی