مرکز تصویر برداری سینااطهر (شبانه روزی)

شریعتی – نرسیده به میدان قدس – کوچه ماهروزاده – پلاک6

تلفن : 22747542

مرکز تصویر برداری سینااطهر (شبانه روزی)

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز تصویر برداری سینااطهر (شبانه روزی)

خلاصه مشخصات:

  • 22747542
  • شریعتی