مرکز تصویر برداری دکتر محمد اطهری

مطهری (تخت طاووس) – خیابان فجر (جم) – خیابان حجت – پلاک 33 و 35

تلفن : 88830326-88824724-88301632- 88829002

مرکز تصویر برداری دکتر محمد اطهری

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز تصویر برداری دکتر محمد اطهری

خلاصه مشخصات:

  • 88830326-88824724-88301632- 88829002
  • مطهری (تخت طاووس)