مرکز ترک اعتیاد نوین

بلوار كشاورز ـ خیابان عبداله زاده ـ كوچه رستاك ـ پلاك 12

تلفن: 8 – 88985400

مرکز ترک اعتیاد نوین


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ترک اعتیاد نوین

خلاصه مشخصات:

  • 8 – 88985400
  • بلوار كشاورز