مرکز ترک اعتیاد نوید

خیابان قزوین ـ قلعه‌مرغی ـ خیابان امامی‌محرم ـ بعداز پارك چمران ـ پلاك 83

تلفن: 55655585

مرکز ترک اعتیاد نوید


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ترک اعتیاد نوید

خلاصه مشخصات:

  • 55655585
  • خیابان قزوین