مرکز ترک اعتیاد میلاد

بزرگراه رسالت ـ بین مجیدیه شمالی و بنی هاشم ـ ساختمان پزشكان 19 ـ طبقه 4

تلفن: 22505943

مرکز ترک اعتیاد میلاد


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ترک اعتیاد میلاد

خلاصه مشخصات:

  • 22505943
  • بزرگراه رسالت