مرکز ترک اعتیاد مشاهیر

میدان هفت تیر ـ خیابان قائم مقام فراهانی – ت خیابان مشاهیر ـ پلاك 31

تلفن: 77556106

مرکز ترک اعتیاد مشاهیر

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ترک اعتیاد مشاهیر

خلاصه مشخصات:

  • 77556106
  • میدان هفت تیر