مرکز ترک اعتیاد مؤسسه مهرسینا

نارمك ـ هفت‌حوض ـ خیابان گلبرگ‌غربی ـ جنب ساختمان پارسیان ـ طبقه 3 شرقی ـ واحد 6

تلفن: 77214206

مرکز ترک اعتیاد مؤسسه مهرسینا


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ترک اعتیاد مؤسسه مهرسینا

خلاصه مشخصات:

  • 77214206
  • نارمك