مرکز ترک اعتیاد كلینیك متادون

خیابان انقلاب ـ خیابان كارگرجنوبی ـ كوچه مهدی زاده ـ پلاك 3 ـ طبقه 4

تلفن: 66926032

مرکز ترک اعتیاد كلینیك متادون


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ترک اعتیاد كلینیك متادون

خلاصه مشخصات:

  • 66926032
  • خیابان انقلاب