مرکز ترک اعتیاد فرصت

خیابان فرصت‌ شیرازی ـ تقاطع دكتر قریب‌ ـ پشت دانشكده دامپزشكی ـ شماره 111

تلفن: 66900551

مرکز ترک اعتیاد فرصت

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ترک اعتیاد فرصت

خلاصه مشخصات:

  • 66900551
  • خیابان فرصت‌ شیرازی