مرکز ترک اعتیاد شهید ملت دوست

خیابان مصطفی خمینی – نرسیده به چهارراه سیروس – روبروی پمپ بنزین

تلفن: 33905574

مرکز ترک اعتیاد شهید ملت دوست

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ترک اعتیاد شهید ملت دوست

خلاصه مشخصات:

  • 33905574
  • خیابان مصطفی خمینی