مرکز ترک اعتیاد شهید فامیلی

فلكة دوم تهرانپارس – خیابان جشنواره – ایستگاه هلال احمر (2) – كوچة محمدی

تلفن: 77339383

مرکز ترک اعتیاد شهید فامیلی


نظرات (1)

  • عادل عدل
    پاسخ

    ترک کردن وسالم شدن

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ترک اعتیاد شهید فامیلی

خلاصه مشخصات:

  • 77339383
  • فلكة دوم تهرانپارس