مرکز ترک اعتیاد شهید فامیلی

فلكة دوم تهرانپارس – خیابان جشنواره – ایستگاه هلال احمر (2) – كوچة محمدی

تلفن: 77339383

مرکز ترک اعتیاد شهید فامیلی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ترک اعتیاد شهید فامیلی

خلاصه مشخصات:

  • 77339383
  • فلكة دوم تهرانپارس