مرکز ترک اعتیاد شهید ذوالفقاری

بلوار یافت آباد – میدان معلم – خیابان تختی – بعد از كمیتة امداد

تلفن: 66692800

مرکز ترک اعتیاد شهید ذوالفقاری


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ترک اعتیاد شهید ذوالفقاری

خلاصه مشخصات:

  • 66692800
  • بلوار یافت آباد