مرکز ترک اعتیاد شمیرانات(فرحزاد)

خیابان فرحزاد – اناران-کوچه اناران- بن بست یکم-پلاک 5

مرکز ترک اعتیاد شمیرانات(فرحزاد)

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ترک اعتیاد شمیرانات(فرحزاد)

خلاصه مشخصات:

  • خیابان فرحزاد