مراکز واکسیناسیون تهرانپارس

آدرس :فلکه دوم تهران پارس- انتهای خیابان جشنواره- روبروی فرهنگسرای اشراق- مجتمع فرهنگی امدادی منطقه 4

تلفن :77783322

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مراکز واکسیناسیون تهرانپارس

خلاصه مشخصات:

  • 77783322
  • فلکه دوم تهران پارس