مدرسه کار و دانش پسرانه رضا

آدرس :تهران – میدان آیت الله سعیدی -خیابان شهید آل آقا – پلاک 78

تلفن :33013348

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مدرسه کار و دانش پسرانه رضا

خلاصه مشخصات:

  • 33013348
  • میدان آیت الله سعیدی