مدرسه پسرانه الغدير(متوسطه )

آدرس :نياوران /خ مژده /نخجوان /بن بست احسان/پ 23

تلفن :22721232

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مدرسه پسرانه الغدير(متوسطه )

خلاصه مشخصات:

  • 22721232
  • نياوران