مدرسه راهنمایی آزادگان

آدرس :شميران جاده لشگرک _کوي قمر بني هاشم

تلفن :22455584

نوع مدرسه :عادي _دولتي

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مدرسه راهنمایی آزادگان

خلاصه مشخصات:

  • 22455584
  • شميران