مدرسه اميرالمومنين (متوسطه )

آدرس :دزاشيب-سه راه عمار-ک حسيني-ک قاسمي پ32

تلفن :22670917


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مدرسه اميرالمومنين (متوسطه )

خلاصه مشخصات:

  • 22670917
  • دزاشيب