محمد اخلاق نژاد

نازی آباد – بزرگراه تندگویان – روبروی پارک سردار جنگل – بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن: 55346061

متخصص 46ی و جراحی استخوان و مفاصل

محمد اخلاق نژاد

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


محمد اخلاق نژاد

خلاصه مشخصات:

  • محمد اخلاق نژاد
  • 55346061
  • نازی آباد