مجموعه تندرستی آرامیس

آدرس :میرداماد، خیابان تبریزیان، نبش خیابان نهم. مجموعه تندرستی آرامیس

مدیریت :ایمان شریفی مقدم

تلفن :2960(021)

داخلی پذیرش مجموعه: 111

داخلی بخش تندرستی: 224

داخلی پذیرش پاتیناژ: 250

داخلی بخش ماساژ و اسپا: 177

داخلی پذیرش بخش استخر و بدنسازی: 165

داخلی سالن اسپینینگ: 311

داخلی سالن پیلاتس: 211

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مجموعه تندرستی آرامیس

خلاصه مشخصات:

  • ایمان شریفی مقدم
  • 2960(021)
  • میرداماد