مجموعه استخرهای سلمان فارسی

آدرس :میدان امام حسین، روبروی بیمارستان بوعلی

تلفن :02177563525

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مجموعه استخرهای سلمان فارسی

خلاصه مشخصات:

  • 02177563525
  • میدان امام حسین