مجتمع آموزشی هنری مجلل

آدرس :شهرک ژاندارمری، بلوار مرزداران، بلوار شهید آریا فر، گلدیس ۹، پلاک ۳۰، زنگ اول

تلفن :02144235204

همراه :09125167435

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مجتمع آموزشی هنری مجلل

خلاصه مشخصات:

  • 09125167435
  • 02144235204
  • شهرک ژاندارمری