مؤسسه آموزش عالی آزاد فن آوران اطلاعات تهران

آدرس : تهران خیابان سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج خیابان – خیابان دوم (شهید عبقری) – بلوار بهزاد شمالی – شماره ۱۲

تلفن : ۲۲۰۹۰۰۰۱

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مؤسسه آموزش عالی آزاد فن آوران اطلاعات تهران

خلاصه مشخصات:

  • ۲۲۰۹۰۰۰۱
  • خیابان سعادت آباد