كانون فرهنگي پرديس

آدرس :خيابان شريعتي- بالاتر از دولت- روبروي سينما فرهنگ

تلفن :22644011

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


كانون فرهنگي پرديس

خلاصه مشخصات:

  • 22644011
  • خيابان شريعتي