فرهنگسرای قرآن

آدرس :تهران – خيابان قزوين – نرسيده به سه راه آذری – نبش خيابان شهيد کاظمی – فرهنگ سرای قرآن

تلفن :55775141

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فرهنگسرای قرآن

خلاصه مشخصات:

  • 55775141
  • خيابان قزوين