فرهنگسراي شفق

آدرس : تهران ، خيابان سيدجمال الدين اسد آبادي ، خيابان 21 ، بوستان شفق
تلفن : ر و 9-88554016
فكس : 88717195
آدرس وب سايت : www.shafagh.farhangsara.ir
پست الكترونيكي : f.shafagh6@yahoo.com


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فرهنگسراي شفق

خلاصه مشخصات:

  • 88717195
  • خيابان سيدجمال الدين اسد آبادي