فرهنگسراي رويش

آدرس : تهران ، ابتداي بزرگراه فتح ، خيابان شهيد واشقاني (يخچال) ، كوچه شهيد وادي زاده
تلفن : 4-66688551
فكس : 66688551
آدرس وب سايت : www.rouiesh.farhangsara.ir
پست الكترونيكي : rouiesh@rouiesh.ir

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فرهنگسراي رويش

خلاصه مشخصات:

  • 66688551
  • ابتداي بزرگراه فتح