فرهنگسراي رسانه

آدرس : تهران ، خيابان شهيد مطهري ، بعد از تقاطع سهروردي ، پلاك 53
تلفن : 88405459 و 88446326
فكس : 88421658
آدرس وب سايت : www.rasaneh.farhangsara.ir
پست الكترونيكي : info@farhangsara.ir

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فرهنگسراي رسانه

خلاصه مشخصات:

  • 88405459
  • خيابان شهيد مطهري