فرهنگسراي رازي

آدرس : تهران ، خيابان قزوين ، جنب شهرداري منطقه 11، پارك رازي ، ساختمان اداري
تلفن : 55423353 – 55426453
فكس : 55423353

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فرهنگسراي رازي

خلاصه مشخصات:

  • 55423353
  • خيابان قزوين