فرهنگسراي خاوران

آدرس : تهران ، خيابان خاوران ، سه راه هاشم آباد
تلفن : 33000033
فكس : 33000033
آدرس وب سايت : www.khavaran.farhangsara.ir
پست الكترونيكي : info@farhangsara.ir


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فرهنگسراي خاوران

خلاصه مشخصات:

  • 33000033
  • خيابان خاوران