فرهنگسراي بهمن

آدرس : تهران ، بزرگراه شهيد تندگويان ، ميدان بهمن
تلفن : 55312300 – 55312301 – 55304139
فكس : 55312303
آدرس وب سايت : www.bahman.farhangsara.ir و www.bahman.ir

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فرهنگسراي بهمن

خلاصه مشخصات:

  • 55312300
  • بزرگراه شهيد تندگويان