فرهنگسراي بهاران

آدرس : تهران ، خيابان فلاح ، خيابان سجاد جنوبي ، ميدان بهاران ، بوستان بهاران
تلفن : 66214619 – 66218568 – 66237470 – 66233980
فكس : 66237470

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فرهنگسراي بهاران

خلاصه مشخصات:

  • 66214619
  • خيابان فلاح